Home UMF în cifre

UMF în cifre

by AxDSRER

 • 1888 de cadre didactice (202 profesori universitari, 244 conferențiari, 486 șefi de lucrări, 634 asistenți universitari, 322 asistenți universitari pe perioadă determinată);
 • 10608 de studenți;
 • 8474 studenți români: 6037 la Facultatea de Medicină, 1050 la Facultatea de Medicină Dentară, 765 la Facultatea de Farmacie și 622 la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală;
 • 2134 studenți străini: 1852 la Facultatea de Medicină, 242 la Facultatea de Medicină Dentară, 32 la Facultatea de Farmacie și 8 la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală;
 • 6128 de medici rezidenți dintre care 5978 români și 150 străini;
 • 1485 de doctoranzi: 1313 la Facultatea de Medicină, 78 la Facultatea de Medicină Dentară și 94 la Facultatea de Farmacie;
 • 251 de conducători de doctorat;
 • 121 de teze de doctorat susținute public în perioada 10.2019 – 30.09.2020;
 • Peste 1000 de articole in extenso publicate în reviste cu factor de impact în 2019;
 • 50 de proiecte naționale și internaționale derulate în perioada 2018-2019;
 • Peste 200 de cărți publicate de edituri naționale și de edituri internaționale în 2019;
 • Poziția 150- 200 în Top Shanghai domeniul „Medical Sciences” .

Congresul UMF, eveniment cu important rol educațional pentru comunitatea medicală din ţară, a reunit până acum, la primele șapte ediţii (2013-2019), 23.485 de participanţi, 1.178 de lectori (membri ai Academiei Române, profesori, conferenţiari, medici).