by AxDSRER

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE CAROL DAVILA”, BUCUREȘTI, ÎN CIFRE

 • 1942 DE CADRE DIDACTICE
  226 profesori universitari
  256 conferențiari
  494 șefi de lucrări
  631 asistenți universitari
  335 asistenți universitari pe perioadă determinată
 • 10976 DE STUDENȚI
 • 8987 STUDENȚI ROMÂNI
  6112 la Facultatea de Medicină
  1610 la Facultatea de Medicină Dentară
  664 la Facultatea de Farmacie
  601 la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală
 • 1989 STUDENȚI STRĂINI
  1722 la Facultatea de Medicină
  241 la Facultatea de Medicină Dentară
  23 la Facultatea de Farmacie
  3 la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală
 • 9663 DE MEDICI REZIDENȚI
  9527 români
  136 străini
 • 1300 DE DOCTORANZI
  1146 la Facultatea de Medicină
  70 la Facultatea de Medicină Dentară
  84 la Facultatea de Farmacie
 • 294 DE CONDUCĂTORI DE DOCTORAT
  184 de teze de doctorat susținute public în perioada 01.10.2020 – 30.09.2021;
  Peste 2900 de articole in extenso publicate în reviste cu factor de impact între 2021- 2022;
  56 de proiecte naționale și internaționale derulate în perioada 2021-2022;
  Peste 200 de cărți publicate de edituri naționale și de edituri internaționale;
 • Poziția 101- 150 în Top Shanghai domeniul „Medical Sciences” .

 

Congresul UMFCD, eveniment cu important rol educațional pentru comunitatea medicală din ţară, a reunit până acum, la primele nouă ediţii (2013-2021), 42.015 de participanţi, 1.566 de lectori (membri ai Academiei Române, profesori, conferenţiari, medici).