Home Joi, 10 octombrie

Joi, 10 octombrie

by AxDSRER

Descarcă programul în format pdf.

JOI, 10 OCTOMBRIE 2019 / THURSDAY, 10th OF OCTOBER 2019

SALA NICOLAE IORGA / HALL NICOLAE IORGA

10.00-11.30 INTER-RELAŢIA  TULBURĂRILOR DE SOMN CU PATOLOGIA PSIHIATRICĂ LA COPIL ŞI ADOLESCENT / INTERRELATION OF SLEEP DISORDERS WITH PSYHIATRIC PATHOLOGY IN CHILD AND ADOLESCENT

MODERATORI / CHAIRPERSONS: Iuliana Dobrescu, Florin Mihălţan

10.00-10.20 Mihaela Oros: Rolul polisomnografiei în diagnosticul şi monitorizarea tulburărilor de somn / The role of polysomnography in diagnosis and monitoring of sleep disorders

10.20-10.40 Florina Rad: Tulburările de somn – semn precoce al tulburărilor de spectru autist? / Sleep disorders-early signs in autism spectrum disorders?

10.40-11.00 Cristina Anghel: Narcolepsia şi somnolenţa diurnă excesivă în tulburările psihice: consideraţii diagnostice / Narcolepsy and excessive daytime sleepiness in psyhiatric disorders: diagnostic considerations

11.00-11.20 Alexandra Buică: Alternarea patternului de somn într-un grup de pacienţi cu ADHD şi consum de substanţe / Alternation of sleep pattern in a group of patients with ADHD sympthomatology comorbid with substance use disorders

11.20-11.30 Discuţii / Discussions

11.30-12.00 PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK

12.00-13.30 SOMNUL ŞI SINDROMUL DE APNEE ÎN SOMN LA POPULAŢII DE RISC / SLEEP AND SLEEP APNEA IN SPECIAL POPULATIONS

MODERATORI / CHAIRPERSONS: Ştefan Rujinski, Mihaela Oros

12.00-12.20 Florin Mihălţan: „Universul somnului” – o permanenţă în cercetare / The „Universe of sleep” – endless research

12.20-12.40 Natalia Pătrașcu: SASO la gravide / OSAS in pregnacy

12.40-13.00 Valentin Coşei: SASO la adulţi. Particularităţi de gen / OSAS in adults, gender differences

13.00-13.20 Corina Borcea: SASO la vârstnic / OSAS in elderly

13.20-13.30 Discuţii / Discussions

13.30-14.00 PAUZĂ DE PRÂNZ / LUNCH BREAK

14.00-15.30 SESIUNE ORGANIZATĂ ÎN COLABORARE CU COLEGIUL MEDICILOR DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI: AUTOIMUNITATEA – DE LA CONDIŢIA GENERALĂ LA AFECŢIUNILE SPECIFICE /  SCIENTIFIC SESSION ORGANIZED IN COLLABORATION WITH THE COLLEGE OF PHYSICIANS FROM BUCHAREST: AUTOIMMUNITY – FROM A GENERAL TO A SPECIFIC CONDITION ACROSS DIFFERENT FIELDS

MODERATORI / CHAIRPERSONS: Mircea Diculescu, Cristian Baicus

14.00-14.20 Cătălina Poiană: Sindroamele poliglandulare autoimune: o provocare pentru endocrinolog / The autoimmune polyglandular syndromes: a challenge for the endocrinologist

14.20-14.40 Lucian Negreanu: Imunitatea în bolile inflamatorii intestinale – locul noilor terapii / Immunity in gut inflammatory diseases – the role of new therapies

14.40-15.00 Horia Bumbea: Autoimunitatea: de la boală la terapie în bolile hematologice, în era medicamentelor inovative / Autoimmunity: from disease to therapy, in the era of innovative drugs

15.00-15.20 Bogdan O. Popescu:  Caleidoscopul autoimunităţii în patologia neurologică / The kaleidoscope of autoimmunity in neurological disorders

15.20-15.30 Discuţii / Discussions

15.30-16.00 PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK

16.00-16.30  SESIUNE SUSȚINUTĂ PRINTR-UN GRANT EDUCAȚIONAL NERESTRICTIV GOOD DAYS / UNRESTRICTED EDUCATIONAL GRANT FROM GOOD DAYS

16.00-16.20 Liliana Samson: Acţiunea modulatoare a inozitol şi inozitolhexafosfat din InoCell asupra    proceselor biochimice umane

16.20-16.30 Discuții /  Discussions

16.30-17.30 SESIUNE SUSȚINUTĂ PRINTR-UN GRANT BAYER: RIVAROXABAN – PROTECȚIE PERSONALIZATĂ PENTRU PACIENȚII CU RISC CARDIOVASCULAR / UNRESTRICTED EDUCATIONAL GRANT FROM BAYER: RIVAROXABAN – PERSONALIZED PROTECTION FOR PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR RISK

16.30-16.55 Elisabeta Bădilă

16.55-17.20 Șerban Bălănescu

17.20-17.30 Discuţii / Discussions

SALA I.I.C. BRĂTIANU / HALL I.I.C. BRĂTIANU

10.00-11.30 NOUTĂŢI ÎN SCLEROZA MULTIPLĂ / ADVANCES IN MULTIPLE SCLEROSIS

MODERATORI / CHAIRPERSONS: Adriana Octaviana Dulamea, Ileana Constantinescu

 10.00-10.20 Rachel Gerstein: Limfocitele B sunt implicate în patologia sclerozei multiple / B lymphocytes are implicated in the pathology of multiple sclerosis

10.20-10.40 Carolina Ionete: Rolul potenţial al bacteriilor intestinale în scleroza multiplă / Gut bacteria’s potential role in multiple sclerosis

10.40.11.00  Ioana Lupescu: Esenţialul în evaluarea IRM a pacienţilor cu scleroză multiplă / The essential in MRI evaluation of patients with multiple sclerosis

11.00-11.20 Alexandra Herbay: Tulburările funcţionale, implicaţii clinice pentru depistarea clivajului lezional /psihologic / Functional disorders, clinical implications-to overcome lesional/psychological cleavage

11.20-11.30 Discuţii / Discussions

11.30-12.00 PAUZĂ DE CAFEA /  COFFEE BREAK

12.00-13.30 SESIUNE SUSȚINUTĂ PRINTR-UN GRANT EDUCAȚIONAL NERESTRICTIV TERAPIA – O COMPANIE SUN PHARMA / UNRESTRICTED EDUCATIONAL GRANT FROM  TERAPIA – A SUN PHARMA COMPANY

MODERATOR / CHAIRPERSON: Dan Dobreanu

LECTORI / SPEAKERS: Daniel Lighezan, Dragoș Vinereanu, Dan Dobreanu

13.30-14.00 PAUZĂ DE PRÂNZ / LUNCH BREAK

14.00-15.30 SESIUNE PLENARĂ ORGANIZATĂ ÎMPREUNĂ CU ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE UROLOGIE: ACTUALITĂŢI ÎN UROLOGIE / PLENARY SESSION ORGANIZED IN COLLABORATION WITH THE ROMANIAN ASSOCIATION OF UROLOGY: UPDATES IN UROLOGY

MODERATORI / CHAIRPERSONS: Ioanel Sinescu, Viorel Jinga

14.00-14.40 Shahrokh F. Shariat (Austria / Austria): Noi descoperiri în managementul carcinomului de tract urinar superior / Novel discoveries in the management of upper tract urothelial carcinoma

14.40-15.00 Constantin Gîngu: Cancerul penian – disecţie limfoganglionară: la cine şi cum? / Penile cancer –lymph node dissection in whom and how?

15.00-15.20 Daniel Radavoi: Complicaţiile nefrolitotomiei percutante / Complications in percutaneous nephrolithotomy

15.20-15.30 Discuţii / Discussions

15.30-16.00 PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK

16.00-17.30 SESIUNE PLENARĂ ORGANIZATĂ ÎN COLABORARE CU SOCIETATEA DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA: BOALA PARKINSON – PROVOCĂRI ŞI PROGRESE RECENTE / PLENARY SESSION ORGANIZED IN COLLABORATION WITH THE ROMANIAN SOCIETY OF NEUROLOGY: PARKINSON DISEASE – RECENT CHALLENGES AND PROGRESS

MODERATORI  / CHAIRPERSONS: Victor Voicu, Cristina Panea

16.00-16.40 Peter Jenner (Marea Britanie / United Kingdom): Abordarea noilor provocări în boala Parkinson / Facing up the challenges of Parkinson disease

16.40-17.00 Bogdan O. Popescu: Mircrobiota şi boala Parkinson / Microbiota and Parkinson disease

17.00-17.25 Ovidiu Băjenaru: Reţelele neuronale cerebrale în afecţiunile neurodegenerative, modificările din boala Parkinson / Brain networks in neurodegenerative diseases, focus on Parkinson  disease

17.25-17.30 Discuţii / Discussions

17.30-18.00 PAUZĂ / BREAK

18.00-19.00 CEREMONIA DE DESCHIDERE / OPENING CEREMONY

19.00-20.30 CEREMONIA DE ACORDARE A TITLULUI HONORIS CAUSA / HONORIS CAUSA CEREMONY: SHAHROKH F. SHARIAT (Austria / Austria), PIERRE FOURNIER (Canada / Canada), PETER JENNER (Marea Britanie / United Kingdom).

20.30 COCKTAIL

SALA NICOLAE BĂLCESCU / HALL NICOLAE BALCESCU

10.00-11.30 ABORDUL MULTIDISCIPLINAR AL COMORBIDITĂŢILOR ÎN INSUFICIENŢA CARDIACĂ / INTERDISCIPLINARY APPROACH TO COMORBIDITIES IN HEART FAILURE

MODERATORI / CHAIRPERSONS: Miron Bogdan, Maria Dorobanţu

10.00-10.20 Dragoş Bumbăcea: Insuficienţa cardiacă şi bolile pulmonare obstructive cronice / Heart failure and chronic obstructive pulmonary  diseases

10.20-10.40 Ismail Gener: Insuficienţa cardiacă şi boala renală cronică / Heart failure and chronic renal failure

10.40-11.00 Radu Vătăşescu: Insuficienţa cardiacă şi aritmiile cardiace / Heart failure and cardiac arrhythmias

11.00-11.20 Carmen Dobjanschi: Insuficienţa cardiacă şi diabetul zaharat / Heart failure and diabetes

11.20-11.30 Discuţii / Discussions

11.30-12.00 PAUZĂ  DE CAFEA / COFFEE BREAK

12.00-13.30 MANAGEMENTUL PERI-PROCEDURAL AL TERAPIEI ANTICOAGULANTE / PERI-PROCEDURAL MANAGEMENT OF ANTICOAGULATION THERAPY

MODERATORI / CHAIRPERSONS: Radu Vătăşescu, Șerban Bălănescu

12.00-12.20 Şerban Bălănescu: Managementul peri-procedural al terapiei anticoagulante în cardiologia intervenţională / Peri-procedural management of anticoagulation therapy in interventional cardiology

12.20-12.40 Ştefan Bogdan: Managementul peri-procedural al terapiei anticoagulante în electrofiziologie / Peri-procedural management of anticoagulation therapy in electrophysiology

12.40-13.00 Bogdan Diaconescu: Managementul peri-procedural al terapiei anticoagulante în chirurgia generală / Peri-procedural management of anticoagulation therapy for general surgery

13.00-13.20 Bogdan Steriadi: Managementul peri-procedural al terapiei anticoagulante în intervenţiile din sfera stomatologică / Peri-procedural management of anticoagulation therapy for dental interventions

13.20-13.30 Discuţii / Discussions

13.30-14.00 PAUZĂ DE PRÂNZ / LUNCH BREAK

14.00-15.30 MEDICINA CARDIOVASCULARĂ PERSONALIZATĂ – E MOMENTUL SCHIMBĂRII PARADIGMEI / PERSONALIZED CARDIOVASCULAR MEDICINE – TIME TO CHANGE THE PARADIGMA

MODERATORI / CHAIRPERSONS: Mircea Cinteză, Ovidiu Chioncel

14.00-14.20 Elisabeta Bădilă: Tratamentul personalizat în hipertensiunea arterial / Personalized treatment in arterial hypertension

14.20-14.40 Şerban Bălănescu: Tratamentul personalizat în STEMI / Personalized treatment in STEMI

14.40-15.00 Dan Dobreanu: Terapia personalizată cu NOAC/ Personalized therapy with NOAC

15.00-15.20 G.A. Dan: Terapia personalizată a insuficienţei cardiace / Personalized therapy in heart failure

15.20-15.30 Discuţii / Discussions

15.30-16.00 PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK

16.00-17.30 ACTUALITĂŢI ÎN IMUNOLOGIE ŞI IMUNOGENETICĂ / UPDATES IN IMMUNOLOGY AND IMMUNOGENETICS 

MODERATORI / CHAIRPERSONS: Ileana Constantinescu, Mircea Diculescu

16.00-16.20 Victor Stoica: Sindromul intestinului iritabil – provocări în diagnostic / Irritable bowel syndrome – the diagnostic challenges  

16.20-16.40 Larisa Denisa Ursu: Axa microbiotă intestinală-creier. Influenţa microbiotei intestinale în dezvoltarea şi funcţionarea sistemului nervos central / The microbiota-gut-brain axis. The influence of gut microbiota on development and functions of the central nervous system

16.40-17.00 Ion Mărunţelu: Vaccinuri peptidice şi anticorpi monoclonali în terapia cancerului / Peptide vaccines and monoclonal antibodies in cancer therapy

17.00-17.20 Poliana Mihaela Leru: Eozinofilele şi bolile eozinofilice în practica clinică / Eosinophils and eosinophilic disorders in clinical practice

17.20-17.30 Discuţii / Discussions

SALA CONSTANTIN STERE / HALL CONSTANTIN STERE

10.00-11.30 BOLI RARE ÎN MEDICINA INTERNĂ – PROVOCĂRI DIAGNOSTICE ŞI TERAPEUTICE / RARE DISEASES – A CLINICAL AND THERAPEUTICAL CHALLENGE

MODERATORI / CHAIRPERSONS: Camelia Diaconu, Laura Iliescu

10.00-10.20 Letiţia Toma: Cauze rare de hipertensiune portală / Rare causes of portal hypertension

10.20-10.40 Otilia Motoi: Telangiectazia ereditară – aspecte clinice / Clinical aspects of hereditary telangiectasia

10.40-11.00 Teodora Isac: Alveolita hemoragică – urgenţă medicală / Hemoragic alveolitis – medical emergency

11.00-11.20 Mihai Dodot: Patologii splenice rare-aspecte ecografice / Rare spleen pathologies – ultrasonography aspects

11.20-11.30 Discuţii / Discussions

11.30-12.00 PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK

12.00-13.30  EVALUAREA PERFORMANŢEI ORGANIZAŢIEI DE SĂNĂTATE – ABORDĂRI DE MARKETING / ASSESSING THE PERFORMANCE OF A HEALTH CARE ORGANIZATION – MARKETING APPROACHES

MODERATORI / CHAIRPERSONS: Dumitru Borțun, Victor Lorin Purcărea

12.00-12.20 Horia Marius Vîrgolici: Conceptul de performanţă într-o organizaţie de sănătate / Process performance in a health care organization

12.20-12.40 Octavian Ion Negoiţă: Abordarea procesuală într-o organizaţie de sănătate / Process approach in the health care organization

12.40-13.00 Iuliana-Raluca Gheorghe: Evaluarea procesului comunicaţional de marketing într-o organizaţie de sănătate / Assessing the marketing communication process in the health care organization

13.00-13.20 Marinela Filofteia Ioachim: Modalităţi de utilizare a marketingului în evaluarea performanţei unei organizaţii de sănătate / Methods of marketing employment in assessing the performance of a health care organization

13.20-13.30 Discuţii / Discussions

13.30-14.00 PAUZĂ DE PRÂNZ / LUNCH BREAK

14.00-15.30 NOUA PARADIGMĂ ÎN STRATEGIILE PREVENTIVE / THE NEW PARADIGM IN PREVENTIVE STRATEGIES

MODERATORI / CHAIRPERSONS: Dana Mincă, Cora Pop

14.00-14.20 Dan Gaiţă: Noua abordare în prevenţia bolilor cardiovasculare / The new approach in cardiovascular diseases prevention

14.20-14.40 Daniela Piţigoi: Vaccinarea: provocări şi soluţii în secolul XXI / Vaccination: challenges and solution for XXI century

14.40-15.00 Florentina Furtunescu: Implementarea strategiilor preventive populaţionale: instrumente şi metode actuale / Population preventive strategies – actual tools and methods for implementation

15.00-15.20 Bogdan Pană: Implementarea strategiilor preventive individuale: instrumente şi metode actuale / Individual preventive strategies – actual tools and methods for implementation

15.20-15.30 Discuţii/ Discussions

15.30-16.00 PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK

16.00-17.30 DE LA MECANISME CELULARE ŞI COMPORTAMENTUL REŢELELOR NEURONALE LA PROVOCĂRI CLINICE ÎN EPILEPSIE / FROM CELLULAR MECHANISMS AND NEURONAL NETWORKS BEHAVIOR TO CLINICAL CHALLENGES IN EPILEPSY

MODERATORI / CHAIRPERSONS: Leon Zăgrean, Mihai Moldovan

16.00-16.20 Ana-Maria Zăgrean: Modelarea experimentală a excitabilităţii neuronale – implicaţii  terapeutice / Experimental modeling of neuronal excitability – therapeutic perspectives

16.20-16.40 Mihai Stancu: Modularea chemogenetică a activităţii convulsive într-un model murin / Chemogenetic modulation of seizure activity in freely behaving mice

16.40-17.00 Andrei Ilie: Între cercetarea fundamentală şi clinică: noi oportunităţi şi provocări în epilepsie / Between basic and clinical science: new opportunities and challenges in epilepsy

17.00-17.20 Ioana Mîndruţă: Stimularea cerebrală intracraniană – studiul focarului epileptic şi al funcţiilor cognitive / Intracranial cerebral stimulation – study of epileptogenic networks and cognitive functions

17.20-17.30 Discuţii / Discussions

SALA AVRAM IANCU / HALL AVRAM IANCU

10.00-11.30 COMPLEMENTARITATE ŞI SINERGISM ÎNTRE RECUPERAREA MEDICALĂ ŞI MEDICINA MUNCII / COMPLEMENTARITY AND SYNERGY BETWEEN MEDICAL REHABILITATION AND OCCUPATIONAL MEDICINE

MODERATORI / CHAIRPERSONS: Adriana Sarah Nica, Agripina Raşcu

10.00-10.20 Bogdan Alexandru Barbu: Manifestări somatice în sindromul clădirilor bolnave / Somatic manifestations in sick buildings syndrome

10.20-10.40 Marina Ruxandra Oţelea: Argumente fiziopatologie pentru ergonutriţie în sindromul dureros dorso-lombar / Physio-pathological arguments for ergonutrition in the dorsal-lumbar pain syndrome

10.40-11.00 Claudia Handra: Provocări în practica de medicina muncii după tratamentul de recuperare al sindromului dureros dorso-lombar / Challenges in practice of occupational medicine after rehabilitation of dorso-lumbar pain syndrome

11.00-11.20 Ioana Ghiorghiu: Durerea somatică cervico-dorsală în context profesional – soluţii terapeutice şi de recuperare / Cervical-dorsal somatic pain in a professional context – therapeutic and rehabilitation solutions

11.20-11.30 Discuţii / Discussions

11.30-12.00 PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK

12.00-13.30  POSTURA ŞI ECHILIBRUL ÎN CONTEXT INTERDISCIPLINAR / POSTURE AND BALANCE IN INTERDISCIPLINARY CONTEXT

MODERATORI / CHAIRPERSONS: Gilda Mologhianu, Raluca Papacocea

12.00-12.20 Adriana Sarah Nica: Exerciţiul muscular şi controlul postural / Muscle exercise and postural control

12.20-12.40 Mădălina Georgescu: Antrenarea echilibrului în patologia vestibulară / Balance training in the vestibular pathology

12.40-13.00 Brînduşa Mitoiu: Profilul postural şi mobilierul ergonomic / Postural profile and ergonomic furnitures

13.00-13.20 Cezar Ioniţă: Interrelaţia dintre cavitatea orală şi postură / Interrelation between oral cavity and posture

13.20-13.30 Discuţii / Discussions

13.30-14.00 PAUZĂ DE PRÂNZ / LUNCH BREAK

14.00-15.30 ACTUALITĂŢI ÎN MEDICINA GERIATRICĂ / UPDATE IN GERIATRIC MEDICINE

MODERATORI / CHAIRPERSONS: Ana Capisizu, Petre Armean

14.00-14.20 Aurelian Anghelescu: Controverse, provocări în diagnostic şi management terapeutic al convulsiilor la vârstnici / Controversy, challenges in diagnosis and therapeutic management of seizures in the elderly

14.20-14.40 Viviana Elian: Abordare terapeutică modernă a pacientului vârstnic cu diabet zaharat / The modern therapeutic approach of the elderly patients with diabetes mellitus

14.40-15.00 Justin Aurelian: Impactul fragilităţii asupra riscului chirurgical la pacienţii vârstnici cu afecţiuni urologice / The impact of fragility on surgical risk in elderly patients with urological disorders

15.00-15.20 Andreea Zamfirescu: Capcane ale infecţiei de tract urinar la pacienţii vârstnici / Traps of the urinary tract infections in elderly patients

15.20-15.30 Discuţii / Discussions

15.30-16.00 PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK

16.00-17.30 BOLILE HEPATICE LA INTERSECŢIA CU ALTE SPECIALITĂŢI / LIVER DISEASE AT THE CROSSROADS OF MEDICAL SPECIALITIES

MODERATORI / CHAIRPERSONS: Cristian Baicuş, Tiberiu Nanea

16.00-16.20 Carmen Fierbinţeanu: Hipertensiunea portală din bolile hepatice: patogeneză şi tratament / Portal hypertension in liver disease: pathogenesis and treatment

16.20-16.40 Cristina Tiu: Patologia neurologică în bolile hepatice / Neurological disorders in liver disease

16.40-17.00 Adriana Ilieşiu: Hipertensiunea porto-pulmonară / Porto-pulmonary hypertension

17.00-17.20 Dorin Ionescu: Afectarea renală în bolile hepatice / Renal dysfunction in liver disease

17.20-17.30 Discuţii/ Discussions