Home Sâmbătă, 12 octombrie

Sâmbătă, 12 octombrie

by AxDSRER

Descarcă programul în format pdf.

SÂMBĂTĂ, 12 OCTOMBRIE 2019 / SATURDAY, THE 12TH OF OCTOBER 2019

SALA NICOLAE IORGA / HALL NICOLAE IORGA

09.30-11.00 ABORDĂRI COMPLEXE ÎN TRATAMENTELE STOMATOLOGICE / COMPLEX TREATMENT APPROACHES IN DENTAL MEDICINE

MODERATORI / CHAIRPERSONS: Andreea Didilescu, Elina Teodorescu

09.30-09.50 Ecaterina Ionescu: Abordări curente ale anomaliilor dento-maxiliare din perspectiva proceselor de creştere şi dezvoltare / Current approaches for the treatment of dento-maxillary anomalies from the perspective on growth and development

09.50-10.10 Alexandru Bucur: Proteza de condil mandibular între teorie şi practică / Condylar prosthesis for the replacement of the mandibular condyle: theory and practice

10.10-10.30 Marina Imre: Aplicaţii ale tehnologiei de imprimare 3D în protetica dentară / Applications of 3D printing technology in prosthetic dentistry

10.30-10.50 Mihaela Tănase: Atitudinea terapeutică în traumatismele dento-parodontale ale dinților permanenţi imaturi / Clinical and therapeutic aspects of dento-periodontal injuries of immature permanent teeth

10.50-11.00 Discuţii / Discussions

11.00-11.30 PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK

11.30-13.00 AFECŢIUNI ORALE ÎN DIFERITE GRUPURI POPULAŢIONALE / ORAL DISEASES IN VARIOUS POPULATION GROUPS

MODERATORI / CHAIRPERSONS: Maria Greabu, Paula Perlea

11.30-11.50 Marie-Cécile Manière: Maladiile genetice şi probleme de erupţie / Genetic disorders and eruption problems

11.50-12.10 Arina Vinereanu: Sănătatea orală a atleţilor români cu dizabilităţi: o provocare continuă / Oral health of intellecctually disabled Romanian athletes: a permanent challenge

12.10-12.30 Henk Brand: Manifestări orale post-transplant hepatic / Oral manifestations after live transplantation 

12.30-12.50 Alexandra Totan: Speciile reactive ale oxigenului – inamici sau prieteni ai fenomenelor moleculare din cavitatea orală? / Reactive oxygen species – real enemies or friends on the oral molecular processes stage? 

12.50-13.00 Discuţii / Discussions

SALA I.I.C. BRĂTIANU / HALL I.I.C. BRĂTIANU

09.30-11.00 SESIUNE PLENARĂ ORGANIZATĂ ÎN COLABORARE CU COLEGIUL FARMACIȘTILOR DIN ROMÂNIA: CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE PENTRU DEZVOLTAREA DE SISTEME TERAPEUTICE INOVATIVE / PLENARY SESSION ORGANIZED IN COLLABORATION WITH THE ROMANIAN COLLEGE OF PHARMACISTS: INTERDISCIPLINARY RESEARCHES FOR INNOVATIVE THERAPEUTICAL SYSTEMS DEVELOPMENT

MODERATORI / CHAIRPERSONS: Doina Drăgănescu, Mircea Hîrjău

09.30-10.10 Erem Bilensoy (Turcia / Turkey): Aplicaţii ale nanotehnologiei şi tehnologiei de printare 3D pentru viitorul medicinei / Application of pharmaceutical nanotechnology and printing technologies for future medicines

10.10-10.30 Gabriel Şaramet: Medicamente inteligente şi e-sănătate. Provocări vechi şi noi / Smart medicine and smart medicines. How smart should it get? 

10.30-10.50 Emma Ozon:  Formularea comprimatelor pentru dispersie orală – o provocare penru dezvoltarea farmaceutică / The formulation of tablets for oral dispersion – a challenge for the pharmaceutical development  

10.50-11.00 Discuţii / Discussions

11.00-11.30 PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK

11.30-13.00 CONTROVERSE ÎNTRE VÂRSTĂ ŞI ÎNAINTAREA ÎN VÂRSTĂ / CONTROVERSES BETWEEN AGE AND AGEING

MODERATORI / CHAIRPERSONS: Ioanel Sinescu, Anca Stănescu

11.30-11.50 Anne Gompel (Franța / France):  Efectul estrogenilor asupra sânului / Estrogen on the breast  

11.50-12.10 Viorel Jinga: Infecţiile de tract urinar la femeile în menopauză / Urinary infections in women at menopause

12.10-12.30 Diana Păun: Tratamentul hormonal în menopauză – controverse şi dileme / Menopausal hormonal treatment – controverses and dilemmas  

12.30-12.50 Iuliana Ceauşu: Hipertensiunrea arterială la femeile în menopauză – prevenţie / Hypertension in midage women – preventive approach 

12.50-13.00 Discuţii / Discussions

SALA NICOLAE BĂLCESCU / HALL NICOLAE BALCESCU

09.30-11.00 CARCINOMUL ADRENOCORTICAL – NOUTĂŢI ŞI PERSPECTIVE / ADRENOCORTICAL CARCINOMA: NEW INSIGHTS AND FUTURE PERSPECTIVES

MODERATORI / CHAIRPERSONS: Cătălina Poiană, Simona Fica

09.30-09.50 Sorina Martin: Carcinomul adrenocortical – prezentare de caz, noutăţi şi perspective / Adrenocortical carcinoma: case presentation, new insights and future perspectives

09.50-10.10 Cezar Stroescu: Managementul chirurgical al carcinomului adrenocortical / Surgical management of adrenocortical carcinoma

10.10-10.30 Dana Terzea: Diagnosticul histopatologic al carcinomului adrenocortical / Histologic diagnosis of adrenocortical carcinoma

10.30-10.50 Cornelia Nițipir: Terapia adjuvantă în carcinomul adrenocortical / Oncological therapy for the management od adrenocortical carcinoma

10.50-11.00 Discuţii / Discussions

11.00-11.30 PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK

11.30-13.00 VACCINAREA – O INTERVENŢIE BENEFICĂ DE-A LUNGUL ÎNTREGII VIEŢI / VACCINATION – A BENEFICAL INTERVENTION THROUGHOUT LIFE

MODERATORI/ CHAIRPERSONS: Simin Aysel Florescu, Emanoil Ceauşu

11.30-11.50 Victoria Aramă: Vaccinarea grupurilor vulnerabile / Vaccination of vulnerable groups

11.50-12.10 Corneliu Popescu: În mişcare – cum şi când vaccinăm călătorii? / On the move – how and when should we vaccinate travelers?

12.10-12.30  Simona Ruță:  Lungul drum către un vaccin gripal universal / The long road towards a universal influenza  vaccine

12.30-12.50 Mihai Craiu: Cum combatem opoziţia, exitarea şi neîncrederea faţă de vaccinuri / How can we fight opposition, hesitancy, and mistrust in vaccines

12.50-13.00 Discuţii / Discussions

SALA CONSTANTIN STERE / HALL CONSTANTIN STERE

09.30-11.00 PACIENTUL ONCOLOGIC LA CAMERA DE GARDĂ – CE ESTE DIFERIT? / THE ONCOLOGICAL PATIENT – WHAT IS DIFFERENT AT THE EMERGENCY ROOM?

MODERATORI / CHAIRPESONS: Elisabeta Bădilă, Roxana Darabont

09.30-09.50 Ana-Maria Balahura: Probleme şi soluţii în urgenţele cardio-oncologice / Problems and solutions in cardio-oncological emergencies

09.50-10.10 Daniela Bartoş: Patologia tromboembolică în oncologie – tratăm altfel? / Tromboembolic disease in oncology – do we treat differently?

10.10-10.30 Daniel Coriu: Urgenţe hemato-oncologice – cum gândim la camera de gardă? / Hemato-oncological emergiences – how do we evaluate in the emergency room?  

10.30-10.50 Bogdan O. Popescu: Neuro-oncologie – sindroame clinice în urgenţă / Neuro-oncology – emergency clinical syndromes

10.50-11.00 Discuţii / Discussions

11.00-11.30 PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK

11.30-13.00 GESTIONAREA SÂNGELUI PACIENTULUI – LA GRANIŢA ÎNTRE SPECIALITĂŢI / PATIENT BLOOD MANAGEMENT – AN INTERFACE BETWEEN SPECIALTIES

MODERATORI / CHAIRPERSONS: Gabriel Mircescu, Ioana Grinţescu

11.30-11.50 Daniela Filipescu: De ce trebuie tratată anemia înaintea unei intervenţii chirurgicale? / Why do we need to treat anaemia before surgery?

11.50-12.10 Ovidiu Chioncel: Anemia şi deficitul de fier la pacientul cu insuficienţă cardiacă – ce  am învăţat din ultimele studii? / Anaemia and iron deficiency in heart failure patients – what have we learned from the lastest trials?

12.10-12.30 Mircea Diculescu: Corectarea anemiei şi a sideropeniei la pacientul cu boală inflamatorie cronică intestinală – între calitatea vieţii şi riscul de recidivă / Correcting anaemia and iron deficiency in patients with inflammatory bowel disease – between the quality of life and risk of relapse

12.30-12.50 Liliana Gârneaţă: Anemia şi deficitul de fier la pacientul cu boală cronică de rinichi / Anaemia and iron deficiency in patients with chronic kidney disease

12.50-13.00 Discuţii / Discussions

SALA AVRAM IANCU / HALL AVRAM IANCU

09.30-11.00 IMPLICAŢII PATOLOGICE CARDIO-RENO-PULMONARE ÎN CIROZĂ / HEART, KIDNEY AND LUNG INVOLVEMENT IN CIRRHOSIS

MODERATORI / CHAIRPERSONS: Ioan Tiberiu Nanea, Minerva Muraru

09.30-09.50 Nicolae Păun: Sindromul hepato-pulomonar / Hepato-pulmonary syndrome

09.50-10.10 Cristian Buşegeanu: Sindromul hepato-renal / Hepato-renal syndrome

10.10-10.30 Ana Ciobanu: Cardiomiopatia cirotică / Cirrhotic cariomyopathy

10.30-10.50 Gabriela Uscoiu: Probleme terapeutice la bolnavul cu patologie asociată, hepatică şi cardiacă / Therapeutic challenges in patients with concomitant heart and liver diseases

10.50-11.00 Discuţii / Discussions

11.00-11.30 PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK

11.30-13.00 HTA ÎN RELAŢIE CU SEVERITATEA BOLII CRONICE DE RINICHI / ARTERIAL HYPERTENSION IN RELATION WITH THE SEVERITY OF CHRONIC KIDNEY DISEASE

MODERATORI / CHAIRPERSONS: Ioan Tiberiu Nanea, Maria Dorobanţu

11.30-11.50 Mircea Penescu: Patogenia hipertensiunii arteriale în bolile cronice de rinichi, în relaţie cu severitatea acestora / The pathophysiology of arterial hypertension in chronic kidney disease, related to its severity

11.50-12.10 Andreea Simona Hodorogea: Tratamentul hipertensiunii arteriale în relaţia cu severitatea bolii cronice de rinichi / The treatment of arterial hypertension according to the severity of chronic kidney disease

12.10-12.30 Corina Daniela Ene: Complicaţiile hipertensiunii arteriale în boala cronică de rinichi / The complications of arterial hypertension in chronic kidney disease

12.30-12.50 Gabriela Silvia Gheorghe: Există reversibilitate a manifestărilor cardiovasculare în boala cronică de rinichi? / Is there any reversibility of cardio-vascular involvement in chronic kidney disease?

12.50-13.00 Discuţii / Discussions